Christmas 2020…An extraordinary event

In the context of a year where Covid19 and its impact on society dominated our lives, there was little hope for a “merry” Christmas. But, Christmas 2020 will go down in the annals of Abraham Kriel Bambanani as an extraordinary event.

We received a generous gift under our Christmas tree donated by YOU. We asked you to Care for a child for one day and care you did. Thank you for responding to our appeal, your gift will make sure that children can learn and grow.

When one asks for “care” the bulk of that is provided by “carers”. Never before have the “carers” of the children been so loved and acknowledged. And they deserved it! For months they were in lockdown with the children and they did not have the privilege of visiting with their families.

A caring public has made sure that care staff as well as the children that depend on that care can start the year with hope in their hearts and a song on their lips because YOU TOOK CARE of most of their needs for the immediate future.

It was remarkable to witness the security that the normal rituals of Christmas gave to both children and their carers.

Donors enabled the children to share a special Christmas dinner in their various homes and campuses. Donated gifts were exchanged and then…

A house at Langlaagte flooded because of a burst geyser and all the kids were on their hands and knees to mop it up. Yes, it did become a game and slipping and sliding was part of it. To end it off all that effort was rewarded by a swim in the pool afterwards.

Thank you for this extraordinary gift that helped to make Christmas almost normal in a time of heartbreak, sickness, fear and loneliness.

Kersfees 2020… ‘n Uitsonderlike geleentheid

In die konteks van ‘n jaar waar Covid-19 en sy impak op die samelewing ons lewens oorheers het, was daar min hoop vir ‘n ‘vrolike’ Kersfees. Kersfees 2020 sal egter in ons herinneringe uitstaan as ‘n uitsonderlike geseënde dag.

U het vir ons ‘n wonderlike geskenk onder die kersboom gelaat. Ons het u gevra om vir een kind vir ‘n dag te sorg, en u het!. Dankie vir u wonderlike reaksie op ons versoek, want u geskenk maak seker dat kinders kan leer en groei.

Wanneer mens vra vir ‘sorg’ dan doen mens dit wetend dat die oormaat daarvan voorsien word deur ‘versorgers’ . Nooit tevore het die ‘versorgers’ van die kinders soveel erkenning en liefde ervaar nie. En hulle het dit verdien! Vir maande was hulle saam met die kinders geisoleer en het hulle nie die voorreg gehad om hulle eie families te besoek nie.

Omgeemense het seker gemaak dat versorgingpersoneel sowel as die kinders wat op hulle staatmaak, die jaar kan begin met hoop in hulle harte en ‘n lied op die tong, want U HET GESORG vir meeste van hulle behoeftes vir die onmiddellike toekoms.

Dit was merkwaardig om te sien hoeveel sekuritiet dit vir kinders en personeel gegee het om die normale rituele tydens Kersfees te kon navolg.

Donateurs het dit moontlik gemaak dat kinders kon deel in ‘n spesiale Kersete in hulle onderskeie tuistes en op kampusse. Geskenkte persente is uitgedeel en toe…

Is daar vloedwater in ‘n huis op Langlaagte, want die geyser het gebars. Kinders was op hulle hande en knieë besig om die water op te droog. Natuurlik het dit gepaard gegaan met ‘n geglyery en gejil van die lekker. Daarna het die kinders gaan afkoel in die swembad.

Dankie vir hierdie uitsonderlike geskenk wat hierdie Kersfees amper normaal gemaak het, selfs in ‘n tyd van hartseer, siekte vrees en eensaamheid.

Share This Page