Goodbye

Time waits for no-one and this is something I have become acutely aware of these past months.

After 25 years and some months of being part of the Abraham Kriel family, my time is fast speeding to an end. I will retire at the end of May.

I write this to try to express my deep gratitude for being a part of the work done by Abraham Kriel for so long. It is truly a special place to work. So many things make AKB remarkable. It starts with a sense that one is busy doing God’s work. What a blessing it is to feel that when all is said and done, one actually reports to God for the work one does.

And God is the very best employer. He gives us all we need to be the best version of ourselves. Not that we always make use of the opportunity, but that is what being human is all about.

I feel truly blessed to have had the privilege to work with exceptional teams. The marketing team is made up of a group of fallible people, who are all living their best lives. They have one another’s backs and they bring their best talents to the table, for all to benefit. They are stubborn, demanding, persistent, creative, caring, committed and therefore optimally qualified to do the very demanding jobs they are employed to do. Each one has given me incredible joy and support over the years. Please do not change!

The management team in its Exco format as well as its extended format is equally inspiring to work with. It consists of different talents and perspectives, enough so that we will differ from one another regularly. Healthy conflict and difference of opinion has always existed there. It is good to have a team where people do not agree on everything, because that makes us all better and stronger in the long term. Thank you, especially to Mr Momsen for his exceptional leadership. I learned so much from each and every one of you.

To the youngsters in the organisation, I wish to say: Appreciate your time with AKB. You will not find another place of work that cares so much and gives so much, not only to its beneficiaries, but also to its staff.

May God continue to bless and keep AKB. It is a remarkable place, which models to society what one can achieve in an imperfect world.

Thank you for allowing me to be part of it for so many years. I love you!

Hilda Du Toit

Marketing Manager

Totsiens

Tyd wag vir niemand nie en dit is iets waarvan ek die afgelope maande deeglik bewus geword het.

Na 25 jaar en ‘n paar maande , is my tyd as deel van die Abraham Kriel gesin besig om vinnig tot ‘n einde te kom.  Ek tree einde Mei af.

Ek skryf hierdie, in ‘n poging om my innige dankbaarheid te probeer uitspreek. Wat ‘n voorreg om so lank deel te kon wees van die werk wat Abraham Kriel gedoen het. Dit is werklik ‘n spesiale plek om te werk. Soveel dinge maak AKB merkwaardig. Dit begin met ‘n gevoel dat ‘n mens besig is om God se werk te doen. Wat ‘n seën is dit tog om te voel dat wanneer alles gesê en gedoen is, ‘n mens eintlik aan God rapporteer vir die werk wat jy doen.

En God is die heel beste werkgewer. Hy gee ons alles wat ons nodig het om die beste weergawe van onsself te wees. Nie dat ons altyd van die geleentheid gebruik maak nie, maar dit is waaroor menswees gaan.

Ek voel werklik geseënd vir die voorreg wat ek gehad het om saam met uitsonderlike spanne te werk. Die bemarkingspan bestaan ​​uit ‘n groep feilbare mense, wat almal hul beste lewens lei. Hulle is daar vir mekaar, ondersteun  mekaar  en hulle bring hul beste talente na die tafel, tot voordeel van almal. Hulle is hardkoppig, veeleisend, aanhoudend, kreatief, vol omgee, toegewyd en dus optimaal gekwalifiseerd om die baie veeleisende werk te doen waarvoor hulle aangestel is. Elkeen het my deur die jare ongelooflike vreugde en ondersteuning gegee. Moet asseblief nie verander nie!

Die bestuurspan in sy Uitvoerende-formaat sowel as sy uitgebreide formaat is ewe inspirerend om mee saam te werk. Dit bestaan ​​uit verskillende talente en perspektiewe, genoeg sodat ons gereeld van mekaar sal verskil. Gesonde konflik en meningsverskil het nog altyd daar bestaan. Dit is goed om ‘n span te hê waar mense nie oor alles saamstem nie, want op die lang termyn maak dit ons ​​almal beter en sterker. Dankie, veral aan mnr Momsen vir sy besonderse leierskap. Ek het so baie by elkeen van julle geleer.

Aan die jongmense in die organisasie wil ek sê: Waardeer julle tyd saam met AKB. Jy sal nie ‘n ander werkplek kry wat soveel omgee en soveel gee nie, nie net aan die begunstigdes in sy sorg nie, maar ook aan sy personeel.

Mag God aanhou om AKB te seën en te bewaar. Dit is ‘n merkwaardige plek  en voorwaar ‘n toonbeeld vir die samelewing van wat ‘n mens in ‘n onvolmaakte wêreld kan bereik.

Dankie dat ek vir soveel jare deel daarvan kon wees. Daar sal altyd ‘n spesiale liefde en plek in my hart vir julle wees!

Hilda Du Toit

Bemarkings bestuurder

Share This Page