Vreugde is ‘n geskenk wat jy aan jouself gee

Categories: August 2017,Blog

In die “Book of Joy” ondersoek die Dalai Lama en Aardsbiskop Emeritus Desmond Tutu verskillende maniere waarop mens vreugde kan vind in ‘n wêreld vol probleme, pyn en hartseer. Een van die punte waarop hulle ooreengekom het, is die nodigheid vir ‘n mens om ‘n treetjie terug te gee van hulle eie pyn, bekommernis en sorge en sodoende ‘n wyer perspektief te kry op die wêreld. Dit is onvermydelik dat ‘n mens dan besef dat jou hartseer en kommer nie uniek is nie.

Om die fokus van ‘n mens se eie pyn en probleme te verskuif na veel groter probleme, maak geleenthede oop om die wêreld positief te beinvloed, wat op sigself helend en vreugdevol  kan wees.  Dit klink taamlik maklik en logies, maar in werklikheid kan dit nogal veel gevra wees om verby ‘n mens se onmiddellike omstandighede te kom. Wanneer jou kind siek is, sal jy waarskynlik siek wees van bekommernis. Indien jy jou werk of huis verloor, is dit onwaarskynlik dat jy sal kans sien om te kyk na ingewortelde armoede in jou omgewing.

Tog het ons al verskeie mense teëgekom wat hulle eie sorge as te ware ingespan het om groter probleme aan te spreek. Ons het ‘n ma ontmoet wat haar enigste kind verloor het as gevolg van ‘n terminale siekte, maar die dogter in herinnering roep deur jaarliks verskeie meisies te bederf met ‘n spesiale geskenk op haar kind se verjaarsdag. Ons het gesien hoe hartseer families hulde bring aan ‘n geliefde deur donasies aan sy/haar gunsteling welsynsinstansie te versoek, in plaas daarvan om blomme te ontvang. Ons het ervaar hoe ‘n baie siek seuntjie sy speelgoed kom uitdeel het aan kinderhuis kinders. Hy wou seker maak die speelgoed word na sy dood geniet.

Nie elkeen wat Abraham Kriel Kindersorg ondersteun, het ‘n tragiese storie om te vertel nie, maar almal het die vreugde ontdek om nieteenstaande persoonlike pyn en lyding, iets goed te doen vir iemand anders.

Ek haal my hoed af vir elke donateur, vrywilliger, kuiergas, raadgewer  en wens u oneindige vreugde. Hierdie boodskap is toegewy  aan elkeen wie se liefde, energie en omgee soveel beteken vir die 1000+ kinders en jongmense  wat ons versorg en bemagtig.