2017 Newsletters

Newsletter 74A Christmas MessageJust as every child’s personal story is different, so are their family situations different. In this newsletter you can read how some of their stories impact their Christmas.Read the full newsletter here
Nuusbrief 74‘n KersboodskapNet soos elke kind se lewensverhaal verskil, so ook verskil omstandighede by hulle biologiese gesinne. In die nuusbrief sal jy lees oor hoe elke kind se lewensverhaal hul Kersfees invloed.Lees die volle nuusbrief hier
Newsletter 73Joy is a gift you give yourselfThis newsletter is dedicated to the countless people that bless the 1000+ beneficiaries we serve with love, energy and care. Read the full newsletter here
Nuusbrief 73Vreugde is ‘n geskenkwat jy aan jouself geeDie nuusbrief is toegewy aan elkeen wie se liefde, energie en omgee soveel beteken vir die 1 000+ kinders en jongmense wat ons versorg en bemagtig.Lees die volle nuusbrief hier