LATEST NEWSLETTER:

2018 Newsletters

Newsletter 75Bambanani UniteWe are truly an alternative family for our beneficieries and we wish to convey the concept that we are stronger together.Read the full newsletter here
Nuusbrief 75Bambanani VerenigOns is voorwaar ‘n alternatiewe familie vir die kinders en jong mense in ons sorg en wil regtig die boodskap oordra dat ons saam beter is.Lees die volle nuusbrief hier
Newsletter 76A Whole New DayLife is a gift! We are grateful for donors and communities that help unwrap the best potential in a child. Read the full newsletter here
Nuusbrief 76‘n Splinternuwe DagDie Lewe is ‘n geskenk! Ons is dankbaar vir donateurs en gemeenskappe wat help om ‘n kind se beste moontlikhede ontvou.Lees die volle nuusbrief hier

2017 Newsletters

Newsletter 74A Christmas MessageJust as every child’s personal story is different, so are their family situations different. In this newsletter you can read how some of their stories impact their Christmas.Read the full newsletter here
Nuusbrief 74‘n KersboodskapNet soos elke kind se lewensverhaal verskil, so ook verskil omstandighede by hulle biologiese gesinne. In die nuusbrief sal jy lees oor hoe elke kind se lewensverhaal hul Kersfees invloed.Lees die volle nuusbrief hier
Newsletter 73Joy is a gift you give yourselfThis newsletter is dedicated to the countless people that bless the 1000+ beneficiaries we serve with love, energy and care. Read the full newsletter here
Nuusbrief 73Vreugde is ‘n geskenkwat jy aan jouself geeDie nuusbrief is toegewy aan elkeen wie se liefde, energie en omgee soveel beteken vir die 1 000+ kinders en jongmense wat ons versorg en bemagtig.Lees die volle nuusbrief hier