My ander familie

Categories: April 2018,Blog

“Ek mis dit om na Rockystraat te stap en amagwinya (vetkoek) vir julle meisies te koop; die krismis-beddens wat ons Tannie Ester oortuig het om ons te laat maak; die iingedo (klipspeletjie) wat ons onder die boom gespeel het en die eindelose wegkruipertjie speletjies in die aande.” Hierdie is die herinnering wat Catherine (20) deel en koester. Sy is ‘n jong dame wat U help grootmaak het.

Agt jaar gelede was sy ‘n angstige twaalfjarige wat van Emdeni Kinderhuis geskuif is na die Maria Kloppers Kampus in Observatory. Die oorgang was moeilik vir haar. “Mens kon die seerkry en verlange na haar familie in Catherine se oë sien. Sy was ‘n alleenloper en het nie sommer gesels nie”, vertel  Ernesta Snyman-Teessen, bestuurder van die kampus. Ten spyte van haar gereserveerdheid het Catherine baie potensiaal getoon en sy was toegewy aan haar skoolwerk. Wanneer ‘n kind potensiaal toon is dit die verantwoordelikheid van Abraham Kriel Bambanani om seker te maak dit word ontwikkel. Met u hulp kon ons dit vir Catherine doen. Ernesta het die middele gekry om haar te help met haar taal en wiskunde vaardighede. Daarmee saam het haar selfvertroue op skool toegeneem.

Catherine se toewyding het vrugte afgewerp. Tans studeer sy B-Ed by die Universiteit van Johannesburg. As tweedejaar student floreer sy in haar studies en is sy aangestel as mentor vir die eerstejaars. Catherine se vordering en keuse van loopbaan is geen verrassing vir Ernesta nie. “Catherine gee regtig om vir ander. Sy was altyd bereid om te help met versorging van die kleintjies in die huis. Sy was die huismoeder se regterhand en grootsus vir die res van die meisies. Natuurlik was sy ook bekwaam om vir haarself spesiale voordele te beding”, vertel Ernesta met ‘n glimlag.

Catherine se studies word befonds deur NSFAS en die Phumelela Trust. Die Phumelela Trust ondersteun Catherine 100% en het R25 000 bygedra tot haar studies die jaar. Hulle is trots om te sien hoe sy in ‘n toegewyde opvoeder ontwikkel.

Met ons onlangse Kalkoenfees het Catherine trots vertel dat sy Maria Kloppers haar tuiste noem. Hier het sy susters, broers, vriende en moeders gekry… ‘n familie wat haar aanvaar het vir wie sy was en nooit haar agtergrond te berde gebring het nie. “Ek het herinnering saam met almal van julle gemaak wat ek vir altyd sal koester. Ons het almal as individue grootgeword, maar bly steeds ‘n eenheid. Soveel gebeure het my die ware betekenis van liefde en opoffering geleer. Dankie vir julle aanvaarding! Ek is lief vir elkeen van julle en julle mooi gesigte is in my hart geskryf.” –Catherine.

U kan trots wees op u bydra om Catherine groot te maak. Dylan, Emma, Thandi en Sipho het U steeds nodig. Hulle ken geen ander liefde versorging, warmte en familie-eenheid as die een wat hulle by Maria Kloppers Kampus beleef nie.  Dankie dat U hulle anker van hoop is. Dis waaroor familie gaan…