Help ‘n sesjarige met opvoeding

Categories: Blog,September 2018

Vernon en Desireé (skuilname) woon in Yeoville; is Graad R leerders by Johanna Malan Vroeë- Kinderontwikkelingsentrum (JMECDC) en hulle toekoms, saam met die van 19 ander voorskoolse kinders is op die spel. Die 21 kinders se skoolfonds is kwaai agterstallig. Baie van die kinders kom uit huise waar een of beide ouers werkloos is en waar moeilike keuses gemaak moet word soos, “ Koop ons brood of betaal ons skoolfonds?”

Aanduidings dat die skool ‘n verlies van R108 154 gaan maak vanweë uitstaande skoolgeld is duidelik. Alle ouers is verplig om by te dra tot ‘n kind se skoolfooie. Die bydraes kan wissel van R50 per maand tot R1 000 wat die volledige skoolfonds dek. Families kan dikwels nie eers die gesubsidieerde bydraes bekostig nie. Die skool het ‘n fonds van R25 000 om die druk te verlig en die bedrag is verdeel onder ses kinders wat die grootste nood ervaar. Die geld is voorsien deur Abraham Kriel Bambanani self.

Desireé is een van die ses wat die borgskap kry. Haar ma is ‘n straatverkoper en sy  en haar jonger sussie Beauty (skuilnaam) sou hulle tyd op die straathoek moes deurbring saam met hulle ma, indien hulle nie kon skooltoe gaan nie. Desireé vorder goed op skool en oortref verwagtinge. Ongelukkig was daar nie genoeg geld om ‘n soortgelyke borgskap vir haar sussie Beauty te voorsien nie. Die lang dae op ‘n straathoek was egter iets waartoe die skool nie vir Beauty wou doem nie.

Vernon is sedert 2017 by JMECDC. Sy ouers kon altyd in die verlede die skoolfooie betaal. Sy pa besit ‘n konstruksie maatskappy en sy ma werk nie. Maar sy pa het laas jaar baie siek geword en is gediagnoseer met lewerversaking. Stygende mediese koste, dialise en die behoefte aan ‘n nieroorplanting het gemaak dat Vernon se pa nie kon werk nie en die besigheid het daaronder gely. “Die gesin kon nie meer skoolfooie betaal nie, maar omdat ons die familie en hulle omstandighede ken, het ons Vernon toegelaat om aan te bly in die skool,” vertel Betsie Momsen – skoolhoof.

‘n Goeie opvoedkundige grondslag is noodsaaklik vir ‘n kind se groei en ontwikkeling. Johanna Malan ECDC voorsien so ‘n grondslag deur formele voorskoolse programme vir tot 100 voorskoolse kinders tussen 2 en 7 jaar elke jaar.

Vernon, Beauty en hulle skoolmaters benodig U om hulle te help om hulle graad R jaar te voltooi.  U kan ‘n voorskoolse kind borg @ R1 000 pm per kind (R10 000 per kind per jaar) of u kan enige finansiele bydrae maak om die bedryfskoste van die skool te help dra. Dit sluit in instandhouding, opvoedkundige speelgoed en toerusting, skryfbehoeftes, kos, uitstappies en meer.

Indien u graag sou wou help, kontak asseblief die bemarkingsafdeling van Abraham Kriel Bambanani by: info@abrahamkriel.org  of  hdt@abrahamkriel.org