Gauteng Tshepo 500 000 Werksoekersplasingsprogram

Categories: Blog,March 2017

Ons Vaardigheidsontwikkelingsentrum in Emdeni, Soweto beskik oor ‘n Inligtingsentrum en hierdie sentrum word tans baie druk besoek deur werkloses.

In vennootskap met Godisang Development, Lulaway en die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, word die Inligtinsentrum tans gebruik vir werkloses om te registreer op die Gauteng Tshepo 500 000 Job Seekers Programme.

Die Job Seekers Programme se doelwit is om sigbare platforms te skep vir die werklose publiek in Gauteng.  Die deelname aan hierdie inisiatief is ‘n uitbreiding van die Vaardigheids-ontwikkelingsentrum  se dienste aan die publiek. Die werksoekersplasingsprogram is om die gemeenskappe  van Emdeni, Zola en omliggende gebiede dien. Die Gauteng Tshepo 500 000 Job Seekers Programme sal vir een jaar aangebied word.  Die diens is beskikbaar aan die algemene publiek, matrikulante, nie-matrikulante, gegradueerdes en ons eie sentrum se studente.  Dit is ‘n reuse geleentheid vir ons studente om toegang tot potensiële werkgewers en poste te verkry.

Die hoof doelwit van die Vaardigheidsontwikkelingsentrum is om geleenthede te skep wat mense se lewensgehalte kan verbeter.  Bogenoemde vennootskap met verskeie rolspelers gee nuwe impetus aan ons strewe om mense in Soweto se lewens positief aan te raak.