Die impak van familie

Categories: Blog,September 2017

Die Abraham Kriel Gesinsorgprogram in Westbury werk in ‘n gemeenskap wat die toonbeeld is van negatiewe lewenspatrone soos armoede, dwelmmiddels, misdaad en gesinsgeweld. Oor jare het die program vele kinders en gesinne gehelp om uit die bose siklus te ontsnap en ‘n beter toekoms vir hulleself uit te kerf. Die Modise broers, Donald en Abner, wie se verhaal julle hier kan sien, is ‘n goeie voorbeeld.

Maar, nie elke verhaal eindig gelukkig nie.

Packson Mampuru, Hulp-maatskaplike werker by die Abraham Kriel Gesinsorgprogram op die Westbury kampus is hartseer wanneer hy die storie van twee talentvolle broers vertel. Hulle het baie goed gevaar terwyl hulle op die program was. Hulle het uitgeblink in sport en op akademiese gebied en het ontpop tydens die naskoolse aktiwiteite wat die personeel aangebied het. Sodra kinders 18 jaar oud is, mag hulle net in uitsonderlike gevalle langer in die program versorg word.  Die twee broers moes beide die Westbury program verlaat.  Hulle het nie hulle skoolopleiding voltooi nie. Die omgewing was die oorwinnaar en die familiebesigheid in dwelmhandel het hulle ingesluk. Ons diepste oortuiging dat ons taak nie afgehandel is wanneer ‘n kind sy agtiende lewensjaar bereik nie, is hiermee bevestig.

In 2015, is twee meisies op ouderdom vyf en ses by die program opgeneem. Hulle ma was werkloos en ‘n dwelmverslaafde sonder vaste adres. In Augustus vanjaar is die gesin hard geslaan met die afsterwe van hulle ouma en oumagrootjie binne ‘n week van mekaar. Die meisies se oupa is gebonde aan ‘n rolstoel en grootliks hulpeloos. Sy toestand is kritiek en die gesin wil hom in ‘n versorgingsoord plaas.  Dit sal beteken dat die gesin hulle enigste oorblywende bron van inkomste sal verloor. Na die afsterwe van die meisies se ouma en as gevolg van die toksiese huislike toestande is die meisies en hulle twee-jarige boetie in ‘n plek van veiligheid geplaas. Alicia, die ouma, was hulle wettige voog ten tye van haar dood. Die AK Gesinsorgprogram het ‘n donasie van R1500 gemaak vir die begrafnis en bygestaan met noodsaaklike berading. Die kinders is nou permanent in die sorg van  Nazareth House in Yeoville geplaas. Packson vertel, “Dit gaan goed met die meisies. Ons bel gereeld om te verneem hoe dit met hulle gaan en ons besoek hulle oupa ook, want vir ons is hulle steeds deel van die familie.”

Dwelmmisbruik is die hoofoorsaak vir die gebrek aan stabiliteit en disfunksionaliteit in die huishoudings in die Westbury gemeenskap. Noudat die twee sussies en klein boetie ‘n tuiste gevind het, hoop en bid ons dat hulle eendag die gesin se storie kan herskryf en dat hulle verhaal ‘n gelukkige einde sal hê.