Blog

Family dynamics

The Abraham Kriel Family Care Programme in Westbury is based in a community that has for years been the poster child for negative images such as poverty, drugs, crime and abuse. Over the years the programme has helped many children and families in Westbury and surrounding areas find a way to carve a better future…

Die impak van familie

Die Abraham Kriel Gesinsorgprogram in Westbury werk in ‘n gemeenskap wat die toonbeeld is van negatiewe lewenspatrone soos armoede, dwelmmiddels, misdaad en gesinsgeweld. Oor jare het die program vele kinders en gesinne gehelp om uit die bose siklus te ontsnap en ‘n beter toekoms vir hulleself uit te kerf. Die Modise broers, Donald en Abner,…

Abraham Kriel Childcare turned 115 years

The month of September started off on a celebratory note for Abraham Kriel Childcare. Beneficiaries, staff, family and friends all gathered at the Langlaagte campus on 2 September to celebrate the 115th birthday of Abraham Kriel Childcare. The day was filled with happy and smiley faces. All in attendance were treated to a beautiful church…

115 Jaar van Abraham Kriel

September het sommer feestelik begin by Abraham Kriel Kindersorg. Kinders, personeel en familie het almal op die Langlaagte kampus bymekaar gekom op 2 September om die 115de verjaarsdag van die organisasie te vier. Die dag was vol van gelukkige gesiggies en glimlagte. Almal wat gekom het, is bekoor deur ‘n lieflike kerkdiens die oggend, gevolg…

Dankie vir jou ondersteuning

Louw & Heyl en Abraham Kriel Kindersorg Gholfdag – 6 September 2017 ‘n Heerlike warm lentedag het uitstekende gholf en uitstekende fondse tot gevolg gehad. Die Louw & Heyl en Abraham Kriel Kindersorg Gholfdag het afgeskop met ‘n sjerrie, ‘n handdoekie en ‘n alles-in-een-gholfapparaatjie.  Boonop het Sloane Meat Market ons verras deur die biltong te…

Thank you for your support

Louw & Heyl and Abraham Kriel Childcare Golf Day – 6 September 2017 A lovely warm spring day resulted in excellent golf and excellent funds. The Louw & Heyl Golf Day kicked off with a glass of sherry, a golf towel, an all in one golf tool and a packet of tasty biltong. The golf…

How recurring contributions prevent hunger!

In the period between March and July donors that give on a monthly basis have contributed a whopping R600 335. In July alone the contributions amounted to R153 082. This regular income gives the organisation a wonderful boost. For one, as these funds have traditionally been regarded as food money, it ensures that a good bit of…

Hoe maandelikse bydraes honger magies volmaak!

In die tyd van Maart tot Julie het donateurs, wat maandeliks bydra, ‘n indrukwekkende bedrag van R600 335 in ons koffers gestort. In Julie alleen het die bydraes R153 082 beloop. Hierdie gereelde inkomste gee die organisasie ‘n wonderlike basis. Die geld is tradisioneel beskou as kosgeld, wat verseker dat ‘n groot deel van die maandelikse kosrekening…

Learning to trust

The Maria Kloppers campus is home to 53 children between the ages of 0-18 years old. Like many of the children in our care, these children come from distressed backgrounds. For our toddlers at the campus it is never easy to make themselves understood, especially with all the competition from their peers. Many of them…

Leer vertrou

Daar is 53 kinders tussen die ouderdomme van 0-18 jaar op die Maria Kloppers kampus. Soos al ons begunstigdes, kom ook hierdie kinders uit moeilike omstandighede. Vir kruipertjies op die kampus is dit nooit maklik om hulleself uit te druk nie, veral nie met al die kompetisie van hulle maats nie. Baie van die kleintjies…