Blog

Solank ek dans

‘n Gelukkige plek = ‘n vreugdevolle plek waar jy tuis voel. Dit is ‘n plek wat jou lewendig laat voel en waar daar liefde in oorvloed is. Vir die 17-jarige Simiso Mbelu (nie sy regte naam nie) is daardie plek die “Drop-in Centre” in Zola, Soweto. Simiso is altyd gewillig om aan aktiwiteite deel te…

Dance helps me cope

Happy place… the place where one feels a sense of belonging and joy. It is a place that makes you come alive and where love is in abundance. That place for 17 year old Simiso Mbelu (pseudonym) is the Drop-in Centre in Zola, Soweto. Simiso is always willing to participate in the programme. He influences…

The wind beneath her wings

Jane Swartz (19) will soon be taking to the skies and will be flying the Abraham Kriel Bambanani flag high…literally. On 9 April 2019, Jane received her “wings” and she is beaming with pride and gratitude. For the past five years, Jane has called the Kempton East Satellite house home. Described as a “problem child”…

Op die vlerke van ‘n vliegtuig

Jane Swartz (19) is oppad na hoë plekke met die vlerkies wat sy onlangs verdien het na haar kursus as ‘n lugwaardin. Sy het die vlerkies op 9 April 2019 gekry en sy kan bars van die trots en vreugde. Jane het die afgelope vyf jaar in die Kemptonpark-Oos satelliethuis haar laaste grootword jare geniet….

Kicking bad behaviour to the curb

They were defenceless. They were harmed mentally, emotionally, socially and some physically and as a result they have no sense of self, have no boundaries and find it hard to follow rules. Our children come from backgrounds that many cannot fathom but at Abraham Kriel Bambanani YOU and donors like you, play a pivotal role…

Dissipline raak ontslae van swak gedrag

Hulle was weerloos. Hulle is geestelik, emosioneel, sosiaal en sommige fisies seergemaak. Gevolglik het hulle ‘n beperkte waarde van hulleself en hulle grense en vind hulle dit moeilik om reëls na te kom. Die kinders kom van omstandighede wat ondenkbaar is vir meeste mense. By Abraham Kriel Bambanani poog ons om seker te maak dat…

A family’s hope

Zola is a section of Soweto notorious for being a hub of criminal activity. It is home to many families who are faced with many social ills such as the HIV/AIDS pandemic, poverty, unemployment and worst of all…no one expects much from the youth of this community. The Extended Family Programme is working towards changing…

‘n Gesin se hoop

Zola is a woonbuurt in Soweto wat berug is vir sy kriminele aktiwiteit. Vir vele gesinne wat hier woon is maatskaplike kwessies soos die MIV/Vigs pandemie, armoede, en werkloosheid ‘n daaglikse werklikheid. Ergste van alles is dat die jeug geensins verwagtings het om iets te bereik nie. Die “Extended Family” program in Soweto werk om…

Thank you for the memories

Christmas at a children’s home evokes a sad and grey picture of a child sitting by the window sill staring at the gate in the hope to see a familiar face. Well, that is not the case for the children of Abraham Kriel Bambanani thanks to YOU, the donor who is always there for them….

Dankie vir die herinneringe!

Kersfees by ‘n kinderhuis roep beelde op van ‘n hartseer kindjie wat deur ‘n venster staar in die hoop dat iemand spesiaal sal opdaag om die eensaamheid te verdryf. Danksy u was dit nie die geval vir die kinders van Abraham Kriel Bambanani nie. U as donateur was deurentyd hier vir hulle. Ons kinders kon hulleself…