Blog

Kicking bad behaviour to the curb

They were defenceless. They were harmed mentally, emotionally, socially and some physically and as a result they have no sense of self, have no boundaries and find it hard to follow rules. Our children come from backgrounds that many cannot fathom but at Abraham Kriel Bambanani YOU and donors like you, play a pivotal role…

Dissipline raak ontslae van swak gedrag

Hulle was weerloos. Hulle is geestelik, emosioneel, sosiaal en sommige fisies seergemaak. Gevolglik het hulle ‘n beperkte waarde van hulleself en hulle grense en vind hulle dit moeilik om reëls na te kom. Die kinders kom van omstandighede wat ondenkbaar is vir meeste mense. By Abraham Kriel Bambanani poog ons om seker te maak dat…

A family’s hope

Zola is a section of Soweto notorious for being a hub of criminal activity. It is home to many families who are faced with many social ills such as the HIV/AIDS pandemic, poverty, unemployment and worst of all…no one expects much from the youth of this community. The Extended Family Programme is working towards changing…

‘n Gesin se hoop

Zola is a woonbuurt in Soweto wat berug is vir sy kriminele aktiwiteit. Vir vele gesinne wat hier woon is maatskaplike kwessies soos die MIV/Vigs pandemie, armoede, en werkloosheid ‘n daaglikse werklikheid. Ergste van alles is dat die jeug geensins verwagtings het om iets te bereik nie. Die “Extended Family” program in Soweto werk om…

Thank you for the memories

Christmas at a children’s home evokes a sad and grey picture of a child sitting by the window sill staring at the gate in the hope to see a familiar face. Well, that is not the case for the children of Abraham Kriel Bambanani thanks to YOU, the donor who is always there for them….

Dankie vir die herinneringe!

Kersfees by ‘n kinderhuis roep beelde op van ‘n hartseer kindjie wat deur ‘n venster staar in die hoop dat iemand spesiaal sal opdaag om die eensaamheid te verdryf. Danksy u was dit nie die geval vir die kinders van Abraham Kriel Bambanani nie. U as donateur was deurentyd hier vir hulle. Ons kinders kon hulleself…

Ons blink sterre

Dit is wonderlik om ‘n doel te bereik, maar om ‘n doel te bereik teen alle verwagtinge is ‘n seën en ‘n ongelooflike  gevoel.  Die kinders dra hul prestasies soos ‘n kleed, en die groot glimlagte en trotse houding oor wat hulle bereik het, is net “price-less”. Fondswerwing, maandelikse en eenmalige en enige ander donasies,…

The shining stars of Abraham Kriel

Achieving a goal is a great feeling but achieving a goal when the odds are stacked against you is a blessing and a feeling like no other. They wear their colours of achievement with pride and the smiles on their faces, knowing they accomplished something, is priceless. Through fundraising, monthly and once-off contributions, visits and…

So is my lewe…

Deel 1: Dit is ek Pyn. Toksies. Misverstaan. Niemand kry my nie en niemand kan my help nie. Nadat ek hulle vir 10 jaar lank my familie genoem het, moes ek uit. Dit is ‘n skuif wat vir my soos die dood voel en dit maak my net kwater en meer aggressief. Die plek is…

This is my life…

Part 1: This is me Pain. Toxic. Misunderstood. No-one “gets” me and nobody can help me. After 10 years of calling them my family, I had to move. A transition that felt like death to me and made me even angrier and more aggressive. Turns out this new space is quite welcoming. The people here…