Blog

Piet is doing well after knee operation

“We need your help! Piet (16) injured his knee in a rugby match and needs a knee operation”. You may recall our cry for help for Piet’s sake late last year. And answer, you did! YOU raised over R20 000 towards the operation. Piet has been a member of the Abraham Kriel family since 2011. As…

Piet vorder na knie-operasie

“Ons het u hulp nodig! Piet (16) het sy knie in ‘n rugbywedstryd beseer en benodig ‘n knie-operasie”. U mag die hulpkreet ter wille van Piet laat verlede jaar onthou. En u het daarop ge-reageer. U het meer as R20 000 geskenk vir die operasie. Piet is sedert 2011 al deel van die Abraham Kriel familie…

My ander familie

“Ek mis dit om na Rockystraat te stap en amagwinya (vetkoek) vir julle meisies te koop; die krismis-beddens wat ons Tannie Ester oortuig het om ons te laat maak; die iingedo (klipspeletjie) wat ons onder die boom gespeel het en die eindelose wegkruipertjie speletjies in die aande.” Hierdie is die herinnering wat Catherine (20) deel…

My alternative family

“I will miss walking to Rocky Street to buy amagwinya (vetkoek) for you girls; the family beds we begged aunty Esther to have; the iingedo (game played with stones) we played under the tree and the endless hide and seek games we played in the evenings”. These are the memories shared and cherished by Catherine…

When dreams & determination meet.

From a young age I have always wanted to be an entrepreneur. Towards the end of 2016, I registered my own construction company and I wanted to start with something I could do hands on. While looking for a training centre, someone told me about the Abraham Kriel Emdeni Skills Development Centre. I registered and…

What’s in a name?

We hope you like our new banner. The change has been made in conjunction with a small change to our name and branding design. Abraham Kriel remains the core identity under which this organisation will continue into the future, but we wanted to better represent all our services and simplify matters by having one name…

My dearest caregivers

In ons program in Westbury het ons nie ’n enkele groot donateur wat verantwoordelikheid neem vir meeste van die onkoste om die program te bedryf nie. Die inkomste kom van verskillende mense, wat of groot bydraes maak of kleiner bedraes gee. Elkeen van u het gehelp om die diens moontlik te maak. Elkeen van u…

To: My Dearest Caregivers

In our Westbury programme we don’t have a major donor taking care of the bulk of the expenses of running the programme. The income comes from many different people, contributing major amounts and others contributing smaller amounts. Every single one of you has helped to make this service possible. Every single one of you has…

The gentle giant goes home

If you saw this tall gangly young man with the wide smile and helpful attitude at Abraham Kriel Childcare, you would not recognize him from the aggressive and destructive young boy that arrived here in March 2009. Because of your contributions and your support he had a safe place where he could heal and recover…

Die lang seun gaan huistoe

Sou jy die rankerige jong man op die Langlaagte kampus raakloop, met sy groot glimlag en behulpsame houding, sou jy nie die aggressiewe en destruktiewe jong seun herken wat in Maart 2009 hier aangekom het nie.  Met u bydraes en ondersteuning het hy ‘n veilige plek gehad waar hy kon heel word en herstel van…