Blog

Thank you for the memories

Christmas at a children’s home evokes a sad and grey picture of a child sitting by the window sill staring at the gate in the hope to see a familiar face. Well, that is not the case for the children of Abraham Kriel Bambanani thanks to YOU, the donor who is always there for them….

Dankie vir die herinneringe!

Kersfees by ‘n kinderhuis roep beelde op van ‘n hartseer kindjie wat deur ‘n venster staar in die hoop dat iemand spesiaal sal opdaag om die eensaamheid te verdryf. Danksy u was dit nie die geval vir die kinders van Abraham Kriel Bambanani nie. U as donateur was deurentyd hier vir hulle. Ons kinders kon hulleself…

Ons blink sterre

Dit is wonderlik om ‘n doel te bereik, maar om ‘n doel te bereik teen alle verwagtinge is ‘n seën en ‘n ongelooflike  gevoel.  Die kinders dra hul prestasies soos ‘n kleed, en die groot glimlagte en trotse houding oor wat hulle bereik het, is net “price-less”. Fondswerwing, maandelikse en eenmalige en enige ander donasies,…

The shining stars of Abraham Kriel

Achieving a goal is a great feeling but achieving a goal when the odds are stacked against you is a blessing and a feeling like no other. They wear their colours of achievement with pride and the smiles on their faces, knowing they accomplished something, is priceless. Through fundraising, monthly and once-off contributions, visits and…

So is my lewe…

Deel 1: Dit is ek Pyn. Toksies. Misverstaan. Niemand kry my nie en niemand kan my help nie. Nadat ek hulle vir 10 jaar lank my familie genoem het, moes ek uit. Dit is ‘n skuif wat vir my soos die dood voel en dit maak my net kwater en meer aggressief. Die plek is…

This is my life…

Part 1: This is me Pain. Toxic. Misunderstood. No-one “gets” me and nobody can help me. After 10 years of calling them my family, I had to move. A transition that felt like death to me and made me even angrier and more aggressive. Turns out this new space is quite welcoming. The people here…

Help educate a 6 year old

Vernon and Desireé (pseudonyms) live in Yeoville; are Grade R pupils at Johanna Malan Early Childhood Development Centre (JMECDC) and their future, along with that of 19 other pre-schoolers, hangs in the balance at the school. The 21 pre-schoolers are in arrears with their school fees. Many of these children are from homes where one…

Help ‘n sesjarige met opvoeding

Vernon en Desireé (skuilname) woon in Yeoville; is Graad R leerders by Johanna Malan Vroeë- Kinderontwikkelingsentrum (JMECDC) en hulle toekoms, saam met die van 19 ander voorskoolse kinders is op die spel. Die 21 kinders se skoolfonds is kwaai agterstallig. Baie van die kinders kom uit huise waar een of beide ouers werkloos is en…

I didn’t even exist before 2016

I was born in South Africa but my parents are from Serbia and Montenegro. I came to the children’s home in December 2010 and have had problems with my citizenship papers ever since. Tannie Nicoli (housemother) and I have been to the Department of Home Affairs dozens of times and sadly things just never worked…

Voor 2016 het ek nie eers bestaan nie

Ek is in Suid-Afrika gebore, maar my ouers kom van Serwië en Montenegro. Ek is in die Kinderhuis opgeneem in Desember 2010 en het sedertdien probleme met my burgerskap dokumentasie. Tannie Nicoli, my huisma, is dosyne kere saam met my na die Departement van Binnelandse Sake, maar ongelukkig het dinge net nooit in my guns…