fbq('track', 'ViewContent');

Blog

Why I do what I do

The question came casually, out of nowhere: “What do you, the teachers at Abraham Kriel Childcare, mean to learners?” At first I was stymied. We’d emerged from a difficult few weeks—days that were more challenging than the usual hard times. Now somebody wanted to know what significance we held for these children! At the time…

Hoekom ek doen wat ek doen

Die vraag kom toe so ongeërg, sommer net so uit die lug: “Wat beteken julle as onderwysers by die Impak Skool vir die leerders van die Abraham Kriel Kinderhuis?” My onmiddellike reaksie is: “Ek wonder self.” Ons het ‘n moeilike paar weke agter die rug. Moeiliker as die normale, moeilike weke. Nou kom vra julle…

Hard work brings joy!

Looking at their background, Funeka Tshuluba (22) and Yekani Morgan (23), never thought that they would ever graduate. But, God had other plans for these two young people. Both Funeka and Yekani are part of the Abraham Kriel Childcare Emdeni Drop-in Centre family. Earlier this month, they graduated from university and are all set and…

Harde werk bring geluk!

‘n Graad kwalifikasie was nooit op die tafel vir Funeka Tshuluba (22) en Yekani Morgan (23) nie. Ten spyte van hulle moeilike omstandighede het God reeds planne vir die jongmense gehad. Beide was in die Emdeni Drop-in Centre, een van die programme van Abraham Kriel Kindersorg. Vroeg in Mei het albei ‘n universiteitsgraad ontvang en…

Growing pains turn to triumph

Thato Ranka (not his real name) lives in Slovoville and seemed to be headed down a murky path a couple of years back. Due to peer pressure, Thato became a dagga and cigarette smoker which resulted in him repeating grade 10 twice. This did not do much for a cool image as a 21 year…

Ernstige Groeipyne

Thato Ranka (nie sy regte naam nie) –  ‘n jong boorling van die berugte Slovoville, het enkele jare gelede haastig die verkeerde weë betree. Groepsdruk het het tot daggaverbruik gelei, met die gevolg dat Thato graad 10 twee keer moes herhaal. Dit het nie veel beteken vir die “cool” beeld wat hy as graad 12…

The power of a book

Belinda Smal is certainly writing the next chapter in children’s lives. What started out as a CSI project five years ago has become a lifestyle and a part of Belinda’s life. “In the first three years, I did all sorts of activities with the children each week. In one of our sessions I was teaching…

Die mag van ‘n boek

Belinda Smal is ongetwyfeld besig om die volgende hoofstuk te skryf in die lewens van vele kinders. Wat begin het as ‘n”CSI” projek vyf jaar gelede het ‘n lewenswyse geword en is nou deel van Belinda se lewe. “In die eerste drie jaar het ek elke week allerlei aktiwiteite saam met die kinders gedoen. Tydens…

Sowing seeds to realise her dream

“Did you hear! Bathobile Magagula landed a job as Personal Assistant at the Department of Education.” This news spread like wildfire amongst the Abraham Kriel Childcare staff at the Emdeni skills Development Centre. We are always happy and appreciate receiving good news about our students or beneficiaries who achieve success. Bathobile is a student at…

Die sade van haar droom

“Het julle gehoor! Bathobile Magagula het ‘n pos gekry as persoonlike assistant by die Departement van Opvoeding.” Die nuus het soos ‘n veldbrand gesprei onder die personeel van die Emdeni Skills Development Centre. Ons is altyd bly om goeie nuus oor ons studente en begunstigdes se sukses te hoor. Bathobile is steeds ‘n student aan…