Blog

The power of a book

Belinda Smal is certainly writing the next chapter in children’s lives. What started out as a CSI project five years ago has become a lifestyle and a part of Belinda’s life. “In the first three years, I did all sorts of activities with the children each week. In one of our sessions I was teaching…

Die mag van ‘n boek

Belinda Smal is ongetwyfeld besig om die volgende hoofstuk te skryf in die lewens van vele kinders. Wat begin het as ‘n”CSI” projek vyf jaar gelede het ‘n lewenswyse geword en is nou deel van Belinda se lewe. “In die eerste drie jaar het ek elke week allerlei aktiwiteite saam met die kinders gedoen. Tydens…

Sowing seeds to realise her dream

“Did you hear! Bathobile Magagula landed a job as Personal Assistant at the Department of Education.” This news spread like wildfire amongst the Abraham Kriel Childcare staff at the Emdeni skills Development Centre. We are always happy and appreciate receiving good news about our students or beneficiaries who achieve success. Bathobile is a student at…

Die sade van haar droom

“Het julle gehoor! Bathobile Magagula het ‘n pos gekry as persoonlike assistant by die Departement van Opvoeding.” Die nuus het soos ‘n veldbrand gesprei onder die personeel van die Emdeni Skills Development Centre. Ons is altyd bly om goeie nuus oor ons studente en begunstigdes se sukses te hoor. Bathobile is steeds ‘n student aan…

Changes and celebrations at Maria Kloppers

The first quarter of the year is definitely one of the busiest times of the year for our Maria Kloppers campus. For some of the children the start of the year, means moving to a different house unit on campus, with different rules and additional responsibilities. With hardly enough time to settle into their new…

Feeste en veranderings by Maria Kloppers

Die eerste kwartaal is ongetwyfeld ‘n baie besige tyd vir die Maria Kloppers Kampus. Vir sommige kinders beteken die begin van ‘n nuwe jaar ‘n skuif na ‘n nuwe huis op die kampus, waar ander reëls geld en hulle meer verantwoordelikhede kry. Skaars het hulle nes geskrop in die nuwe huis en die Graad 1…

Gauteng Tshepo 500 000 Werksoekersplasingsprogram

Ons Vaardigheidsontwikkelingsentrum in Emdeni, Soweto beskik oor ‘n Inligtingsentrum en hierdie sentrum word tans baie druk besoek deur werkloses. In vennootskap met Godisang Development, Lulaway en die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, word die Inligtinsentrum tans gebruik vir werkloses om te registreer op die Gauteng Tshepo 500 000 Job Seekers Programme. Die Job Seekers Programme se doelwit…

The Gauteng Tshepo 500 000 Job Seekers Placement Programme

The Emdeni Skills Development Centre has partnered with Godisang Development and Lulaway together with the Department of Social Development under the Gauteng Tshepo 500 000 programme to assist job seekers with finding employment. The Job Seekers Programme aims to create visible platforms for job seekers in Gauteng to look for employment. The programme is an extension…

Section 18A receipts

Abraham Kriel Childcare has been issuing Section 18A receipts for bona fide donations almost from the day this benefit became available to donors in South Africa. We have managed to do this without too many problems and hope to continue to provide this small service for our kind donors long into the future. That said,…

Artikel 18A kwitansies

Sedert die voorreg om Artikel 18A kwitansies uit te reik beskikbaar geraak het vir instansies soos Abraham Kriel Kindersorg, het ons die voordeel vir ons donateurs aangebied vir bona fide donasies. Dit is gedoen sonder veel probleme en ons hoop om hierdie diens te bly lewer aan (donateurs wat oor jare heen so goed is…