Latest News

LL soccer boys

Die Stel van Nuwe Doelwitte

Baie kinders met lae kognitiewe funksionering sukkel met hul selfbeeld en selfvertroue. Hulle kom voor uitdagings, soos om as anders beskou te word en soms kan hulle nie goed sosialiseer met hul eweknieë met hoër kognitiewe vermoëns nie. Ons Langlaagte kampus dien as tuiste vir jong seuns wat sulke uitdagings moet hanteer. Terwyl sy gekyk…

thank you for raising funds

“Hoop” Word Ingesamel

November was ‘n besige maand. Individue en maatskappye het hulle tyd aan ons afgestaan om fondse vir ons organisasie in te samel. Ons was verras deur die goedhartige ondersteuning van die publiek wat finansieel tot hierdie onderskeie fondsinsamelings inisiatiewe bygedra het. Hier volg ‘n paar hoogtepunte van die gebeurtenisse wat plaasgevind het: 1 Nov –…

 

Upcoming Events